Последни новини

facebook thumb

Колко струва ремонт на покрив на панелен блок / кооперация

Колко струва ремонт на покрив на панален блок

Ако ви се налага да извършите подобен ремонт, сигурно се питате колко струва
ремонт на покрив на панелен блок. Вероятно много обитатели на жилищни сгради
се срещат с такъв проблем като течове по покрива, както и ненадеждното му
състояние като цяло. Това е причината ремонт на покрива на панелен блок да се
определя като един от най-наболелите теми за много граждани.


Тъй като съществуват доста видове покрития на панелните блокове, добре е
предварително да се запознаете с характеристиките на всеки от тях, защото в
зависимост от тези особености цените на ремонтните дейности могат да варират в
големи диапазони.


Може да изчислите колко ще струва ремонтът на покрив, но трябва да се
съобразите с някои важни фактори. Формата на склона със сигурност ще има една
от движещите роли при формирането на цената. 

Ремонт на панален блок - по-добро качество или по-добра цена?


Важен параметър е и изборът на материали за ремонт на покрив. Предлагат се
множество – все с различно качество и с разнообразни технически параметри.
Може да изберете икономични, средни или висококачествени продукти. Важно е да се консултирате с поне 3 фирми, за да видите какви оферти Ви предлагат. Обърнете внимание на материалите, които ще използват, а също така и на предлаганата гаранция. Със
сигурност покупните цени на материалите за покрив ще повлияят и на крайната цена. Както във всички сфери, така и в ремонтите на покриви корона кризата повлия негативно. Доставките на материали се покачи няколко пъти в рамките на година, а освен това доставките на материали се бавят, което е допълнителен проблем.


Смяната на материали по покрива неизбежно налага отстраняване на стари и
повредени материали. Важен елемент от работата, с който също трябва да се
съобразим, за да разберем колко ще ни струва ремонт на покрив на панелен блок.

За правилното изчисляване на цената на покрива е нужно да се вземе решение за
конкретно покритие, съобразено с предпочитанията, възможностите за изграждане
и „дебелината“ на портфейла. Специалистите в строителните складове ще ви
помогнат да се ориентирате.


Покривната конструкция съдържа външно покритие и също - опора отвътре (която
може да бъде или рафтова система, или пък стоманобетонна плоча). Задължителни
елементи са също така дренажната система, слоевете изолация и хидроизолация.
При извършване на основен ремонт на покрив на панелен блок, вземете предвид
конструктивните характеристики на покрива.


Предлагат се и различни методи за ремонт на покриви, като изборът на метод също
е съществен при формирането на крайната цена.

Кой от етажната собствено трябва да плаща за ремонт на покрива на блок / кооперация?

Покрива е част от общите части на сградата, и течове биха довели до много сериозни проблеми за конструкцията на блока и живущите без значение дали живеят на първи или на последен етаж от сградата/ кооперацията. Освен неприятно създалата се ситуация за живеещите на последния етаж може да се стигне до „провисване” на покривната плоча или ръжда по металните части на сградата, което е крайно нежелателно за безовото състояние на кооперацията. Ремонта на покриви е необходим освен заради материалните повреди по сградата, и заради възможно развитие на бактерии и насекоми от появилата се влага.

Всъщност според приетия закон в Р. България отговора на горния въпрос е се крие в “Закона за управление на етажната собственост”. Относно ремонт на покриви и ремонт на общи части, Съгласно т.9 Чл. 6. (1) т.9 от този закон:

bit_hid

”Собствениците са длъжни да заплащат разходите за основния, текущия или неотложния ремонт, за реконструкцията, преустройството и обновяването на общите части на сградата съразмерно с притежаваните идеални части в тях;”
Въпреки така действащия закон, в някои случай има нерешими спорове или финансова невъзможност ремонта на покрива да се поеме от всички. Тогава живеещите на последните етажи са принудени да разрешават проблема с течащия покрив и хидроизолацията сами, със собствени средства, без помощта на съседите от по- долните етажи.


Последни новини

Ремонт на покриви Шумен

Ремонт на покриви Шумен

Обновление и цялостен ремонт на покриви в Шумен . Искате ли да модернизирате стария си покрив или да построите нов в Шумен? Идеалният избор за вас е Марти Строй...

Прочети още
Ремонт на покриви Добрич

Ремонт на покриви Добрич

Обновление и пълно ремонт на покриви в Добрич . Желаете ли да обновите своя стар покрив или да изградите нов в Добрич? Вашето решение е Марти Строй , предлагащ ...

Прочети още
Ремонт на покриви Кранево

Ремонт на покриви Кранево

Обновление и пълно ремонт на покриви в Кранево . Търсите висококачествени покривни услуги в Кранево? За най-добрите решения за вашия покрив, доверете се на Март...

Прочети още